Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się