Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Obsza

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla:
a. „Bajkowego Przedszkola w Gminie Obsza”, Wola Obszańska 106a, 23-413 Obsza, w liczbie 40 dzieci w wieku przedszkolnym.
b. Uczniów Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia, ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Babicach, Babice 108, 23-413 Obsza, w liczbie 82 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
c. Uczniów Szkoły Podstawowej w Obszy, Obsza 70a, 23-413 Obsza, w liczbie 42 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
d. Uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowcu, Olchowiec 31, 23-413 Obsza, w liczbie 20 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
e. Uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Obszańskiej, Wola Obszańska 106a, 23-413 Obsza, w liczbie 16 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
f. Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zamchu, Zamch 117, 23-413 Obsza, w liczbie 100 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
g. Gimnazjum w Obszy, Obsza 70a, 23-413 Obsza, w liczbie 22 dzieci w wieku 14 – 16 lat
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. przygotowanie i dostawę dwóch posiłków dziennie tj. śniadanie i obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 4 lat uczęszczających do „Bajkowego Przedszkola w Gminie Obsza” w okresie od 04.09.2017 do 31.07.2018 z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 42 dzieci.
b. Przygotowanie i dostawę jednego posiłku dziennie tj. obiad (drugie danie lub zupa naprzemiennie) dla dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym uczęszczających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Obsza w okresie od 05.09.2017 do 21.06.2018 z wyjątkiem przerw w nauce dla grupy maksymalnie 282 dzieci.
Istnieje możliwość zmiany ilości dzieci korzystających z wyżywienia o maksymalnie 20%.
3. Posiłki powinny spełniać normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i gimnazjalnym. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się