DOSTAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO (II CZĘŚCI), Część I – sprzęt pożarniczy, Część II – odzież specjalna

» Opis zapytania

Część I


1. Gaśnica przewoźna AP 25/X ABC szt. 10
2. Gaśnica proszkowa GP-6x ABC szt. 500
3. Gaśnica śniegowa GS-5X BC szt. 50
4. Urządzenie gaśnicze GSE-2X / UGS-2x szt. 100
5. Środek pianotwórczy syntetyczny litr 600
6. Sorbent uniwersalny – sypki (worek 20 kg) kg 400
7. Syrena alarmowa ręczna szt. 4
8. Wąż 25 mm z łącz. do hydrantu wewn. – odc. 20 m szt. 5
9. Wąż 52 mm z łącz. do hydrantu wewn. – odc. 20 m szt. 24
10. Tłumica szt. 14
11. Butla kompozytowa 300 bar 6,9 L z zaworem kpl. 15
12. Okulary ochronne szt. 5
13. Hełm strażacki z latarką typu LED kpl. 50
14. Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna typu LED z ładowarkami(sieciowe i samochodowe) kpl. 27
15. Klucz do hydrantu nadziemnego szt. 4
16. Klucz do łączników pożarniczych szt. 5
17. Linka strażacka ratownicza 20 m szt. 3
18. Wysysacz inżektorowy poziomy szt. 2
19. Przełącznik 75/52 szt. 5
20. Przebijak do szyb szt. 2
21. Nóż strażacki wielofunkcyjny szt. 12
22. Topór strażacki ciężki szt. 2
23. Zbiornik wodny przenośny 2500 dcm3 szt. 1
24. Płyn do generatora dymu i mgły A’5 litr. szt. 6
25. Preparat penetrująco-odtłuszczający – 5 litr. szt. 14
26. Taśma ostrzegawcza biało-czerwona 100 mb rolki 20
27. Tarcza do cięcia betonu (TS 400) szt. 40
28. Tarcza do cięcia stali (TS 400) szt. 30
29. Tarcza do cięcia mater. wielowar. (TS 400) szt. 8
30. Sto
Część II

1. Ubranie strażaka trudnopalne kpl. 44
2.Ubranie koszarowe 4-częściowe: kpl. 33
bluza koszarowa
spodnie koszarowe
kamizelka ocieplana
czapka dżokejka
3. Buty strażackie skórzane par 62
4. Buty strażackie gumowe par 43
5. Obuwie koszarowe par 31
6. Kominiarki szt. 41
7. Rękawice specjalne bojowe par 31
8. Sztormiaki szt. 25
9. Pas strażacki szt. 41
10. Koszulka letnia szt. 68
11. Koszulka zimowa szt. 68
12. Ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej kpl. 1
jak hydrantowy B/BB szt. 5

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się