dostawy zużywalnych materiałów poligraficznych dla IUN- PIB w Puławach

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów poligraficznych dla IUNG PIB w Puławach Dział Upowszechniania i Wydawnictw, zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) i nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
1.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o wymaganiach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych / estetycznych oraz o parametrach jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
1.3. Wykonawca oferujący produkty równoważne o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do określonych w SIWZ, zobowiązany jest zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego a w szczególności, że są tożsame lub o nie gorszych parametrach techniczno / eksploatacyjno / użytkowych / estetycznych i jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego.
1.4. Wraz z dostawą produktów chemicznych (farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, preparatów do czyszczenia urządzeń drukujących), Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przy każdej dostawie certyfikat jakości, atest lub świadectwo kontroli jakości oraz karty charakterystyki dostarczonych produktów.
1.5. Oferowany asortyment winien być oryginalny, fabrycznie nowy, nie wykazujący śladów uszkodzeń, kompletny i zdatny do użytku.
1.6. Określone ilości są szacunkowe, mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego
2. Na zamówienie składają się 77 pozycji różnych artykułów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się