WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 11 WE WROCŁAWIU

» Opis zapytania

1) Organizacja usługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 115 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 155/157, stanowiącym część Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu, polegającej na dostawie 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy: zupa + owoc i drugie danie + napój, podwieczorek), w szklanych naczyniach własnych Wykonawcy, dla maksymalnie 170 dzieci dziennie, - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Organizacja usługi żywienia zbiorowego uczniów w Szkole Podstawowej nr 53, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strachocińskiej 155/157, stanowiącej część Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11 we Wrocławiu, polegającej na dostawie 1 posiłku dziennie (obiad dwudaniowy: zupa i drugie danie + napój + owoc) w szklanych naczyniach własnych Wykonawcy, dla maksymalnie 160 uczniów dziennie, - wg zasad określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się