„Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa tonerów do kserokopiarek i drukarek
w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Dostawy będą odbywały się etapami. Wartości poszczególnych dostaw będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.
2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć tonery oryginalne, fabrycznie nowe, standardowe lub równoważne (nieregenerowane) pod względem norm i jakości.
Dostarczone materiały eksploatacyjne, o których mowa wyżej, powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żaden z elementów nie był wymieniany, naprawiany bądź napełniany ponownie lub poddany jakimkolwiek innym, w tym przywracającym go do użytku zabiegom technicznym. Materiały powinny być dostarczone w opakowaniach typowych dla danego produktu i być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt i producenta. Wymogiem Zamawiającego jest, aby jakość druku (kopii), utrwalania oraz trwałość na dokumencie całkowicie odpowiadała oryginałowi lub go przewyższała, a ilość wydruków z pojemnika uczestnika postępowania była zgodna z ilością wydruków z pojemnika producenta urządzenia (przy tym samym stopniu zaczernienia strony - 5%).
3.Zamawiający wymaga, aby w przypadku kserokopiarek i drukarek wyszczególnionych w formularzu cenowym pod pozycjami 14-18, przedmiotem dostawy były tonery oryginalne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się