Promocja Projektu „Bezpieczne Pogranicze” – zakup materiałów promocyjnych dla uczestników projektu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych Projektu pn.: „Bezpieczne Pogranicze”, Nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się