Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych na potrzeby kuchni Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne jednorazowych materiałów zużywalnych na potrzeby kuchni Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „Specyfikacja Asortymentowo-cenowa”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.07.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się