Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” - 3 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów hotelarskich i gastronomicznych do pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start-doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” - 3 części. Część 1. Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, część 2. Zakup i dostawa sprzętu hotelarskiego, część 3. Zakup i dostawa akcesoriów hotelarskich na potrzeby projektu pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”. Projekt "Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie 12.2.2., Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.07.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się