Dostawa enzymów na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016

» Opis zapytania

Dostawa enzymów na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016, określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii, 85-090 Bydgoszcz, Al. Powstańców Wielkopolskich 17. Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo, lub, jeśli np. ze względów organizacyjnych czy logistycznych nie będzie to możliwe – etapami, w terminie określonym w Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.Zapłata nastąpi na podstawie faktury/faktur, określających ilość faktycznie dostarczonego asortymentu, którego ceny jednostkowe określone będą w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularzu Asortymentowo-Cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się