Wykonanie materiałów szkoleniowo-promocyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie materiałów szkoleniowo-promocyjnych” na potrzeby organizacji szkoleń oraz spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym.
Zamówienie realizowane jest na potrzeby:
1. Projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części, tj.:
Część zamówienia nr 1 – długopisy, notesy
Część zamówienia nr 2 – pamięć USB

W częściach nr 1, 2 przedmiot zamówienia obejmuje:
1. opracowanie graficzne projektów,
2. wykonanie materiałów szkoleniowo-promocyjnych zgodnie z niniejszą specyfikacją,
3. dostarczenie materiałów szkoleniowo-promocyjnych do siedziby Zamawiającego
w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się