Świadczenie usług z zakresu administrowania projektem I, Culture Orchestra

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług z zakresu administrowania projektem I, Culture Orchestra. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis usług:

1)Prace administracyjne związane z komunikacją pomiędzy organizatorem, uczestnikami projektu (muzykami), Akademiami Muzycznymi i partnerami:
a)Kontakt z muzykami z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego podczas trwania projektu I, CULTURE Orchestra 2017 i 2018 oraz w trakcie przesłuchań do I, CULTURE Orchestra 2018,
b)Informowanie muzyków o przebiegu przygotowań do rezydencji i trasy koncertowej ICO 2017 i 2018,
c)Zbieranie od muzyków informacji niezbędnych do organizacji rezydencji i trasy koncertowej ICO 2017 i 2018,
d)Pomoc merytoryczna muzykom w przesłuchaniach online do ICO 2018,
e)Wysłanie muzykom wyników I i II etapu przesłuchań do ICO 2018,
f)Bieżący kontakt z władzami Akademii Muzycznych w związku z organizacją I, CULTURE Orchestra 2017, przesłuchaniami w 2018 roku oraz organizacją warsztatów mistrzowskich dla studentów,
g)Bieżący kontakt z partnerami I,CULTURE Orchestra w Polsce i zagranicą (Instytuty Polskie, konsulaty, ambasady).
2)Prace administracyjne związane z procedurami wizowymi:
a)Przygotowanie zaproszeń i pomoc w wypełnianiu wniosków wizowych dla uczestników projektu pochodzących z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w ramach przygotowań do trasy koncertowej ’17 i ’18,
b)Komunikacja z polskimi placówkami dyplomatycznymi w zakresie koordynacji procesów wizowych dla uczestników projektu ICO 2017 I 2018,
c)Przygotowanie zaproszeń i wniosków wizowych dla organizatorów i tutorów podczas warsztatów mistrzowskich i przesłuchań do ICO 2018.
3)Prace administracyjne i logistyczne przy organizacji rezydencji i trasy koncertowej ICO 2017 i 2018 polegające między innymi na:
a)Przygotowaniu harmonogramów na potrzeby projektu,
b)Przygotowaniu zaproszeń dla uczestników i organizatorów projektu,
c)Przygotowaniu umów na potrzeby projektu,
d)Udziale w rezydencji, trasie koncertowej, warsztatach mistrzowskich i przesłuchaniach w charakterze organizatora,
e)Opracowaniu i edycji baz danych,
f)Przygotowaniu i dystrybucji pism oraz dokumentów związanych z projektem, między innymi do instytucji publicznych, samorządów, akademii muzycznych, uczestników projektu,
g)Współpracy z partnerami w zakresie organizacji rezydencji i koncertów,
h)Współpracy z ICO team w logistycznym przygotowaniu rezydencji, tras koncertowych, warsztatów mistrzowskich i przesłuchań w zakresie rezerwacji hotelowych, wyżywienia i biletów,
i)Wydruku materiałów na potrzeby projektu,
4)Prace administracyjne przy rozliczeniach finansowych;
5)Prace administracyjne przy tworzeniu materiałów do stron internetowych i Facebooka projektu I,CULTURE Orchestra;
6)Opracowanie i archiwizacja materiałów związanych z uczestnikami przesłuchań, tras koncertowych i warsztatów mistrzowskich: ankiety wśród muzyków, statystyki, aktualizacja baz danych w systemie Xpertis;
7)Wsparcie językowe (język rosyjski, angielski) przy kontaktach z uczestnikami i partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego.
8)Wsparcie w promocji projektu;Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się