Dostawy środków do odazotowania spalin dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zakupów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Dostawy środków do odazotowania spalin dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A."

Opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- Podręcznik oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się