DOSTAWA ZESTAWÓW DO ANALIZ WALIDACYJNYCH OPRACOWANYCH METOD

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do analiz walidacyjnych opracowanych metod. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.7 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
2. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy liczone od daty dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie prawem.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów
i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się