dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tuławkach i w Szkole Filialnej we Frączkach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Dywity, Szkole Podstawowej w Tuławkach oraz w Szkole Filialnej we Frączkach ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach. Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019r.
Przez posiłek rozumie się obiad składający się z zupy, drugiego dania oraz kompotu lub soku.
Przygotowanie wszystkich posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach - kuchni z zapleczem o powierzchni 163,61 m 2 wraz z wyposażeniem, znajdujących się w Szkole Podstawowej w Tuławkach. Posiłki dla uczniów ze Szkoły Filialnej we Frączkach będą przygotowywane w kuchni SP w Tuławkach, ich odbiór oraz wydawanie będzie organizowane w porozumieniu z Dyrektorem SP w Tuławkach. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do spożywania posiłków (stołówkę) o powierzchni 79,70m 2.
Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 36 (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu ).
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem i wydaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem użytkowanych pomieszczeń kuchni i zaplecza.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się