Dostawa koszulek promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się