DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA NASK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na Części: Część 1 – Upominki reklamowe, artykuły papiernicze i piśmiennicze Część 2 – Artykuły tekstylne Część 3 – Kalendarze 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się