Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2017-2018.
Zamówienie podzielone zostało na 2 części, przy czym każda część zamówienia obejmuje świadczenie takiej samej usługi.
Poszczególne części obejmują świadczenie usługi w następujących szkołach:

a) Cześć 1:
- Szkoła Podstawowa w Chochołowie - szacunkowo 7 obiadów dziennie
- Szkoła Podstawowa w Podczerwonym - szacunkowo 4 obiady dziennie
- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Cichem - szacunkowo 14 obiadów dziennie
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem (filia) - szacunkowo 2 obiady dziennie
- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Cichem Nr 2 - szacunkowo 6 obiadów dziennie
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennym (dolne) - szacunkowo 6 obiadów dziennie
- Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Czerwiennym - szacunkowo 30 obiadów dziennie
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Starem Bystrem - szacunkowo 13 obiadów dziennie
- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie - szacunkowo 5 obiadów dziennie

b) Cześć 2:
- Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach – szacunkowo 7 obiadów dziennie
- Gimnazjum w Załucznem - szacunkowo 8 obiadów dziennie
- Szkoła Podstawowa w Podszklu - szacunkowo 8 obiadów dziennie
- Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku - szacunkowo 42 obiady dziennie
Wszystkie wyżej wymienione 2 części zamówienia, polegają na przygotowaniu i dostarczeniu dla uczniów w/w szkół:
- część 1 - około 87 posiłków dziennie
- część 2 - około 65 posiłków dziennie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się