DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ – 4 zadania

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ: Zadanie nr 1: długopisy, jojo, koszulki, kubek izotermiczny, miarka, notes A5, ołówek, pamięć USB, parasol, smycz reklamowa, torby, zestawy piśmiennicze - wg ilości i opisu określonego w załączniku nr 3 dla Zadania nr 1; Zadanie nr 2: power bank, narzędzie wielofunkcyjne - wg ilości i opisu określonego w załączniku nr 3 dla Zadania nr 2; Zadanie nr 3: notes B5 - wg ilości i opisu określonego w załączniku nr 3 dla Zadania nr 3; Zadanie nr 4: latarka LED - wg ilości i opisu określonego w załączniku nr 3 dla Zadania nr 4. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne. 4.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się