Obsługa kotłowni na paliwo stałe w sezonie grzewczym 2017/2018 w nieruchomościach administrowanych przez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości we Wrocławiu.