Emalie, rozpuszczalniki, lakiery, pędzle i wałki malarskie

» Opis zapytania

Dostawa emalii, rozpuszczalników, lakierów, pędzli i wałków malarskich:
- dla Sekcji Eksploatacji w Działdowie;
- dla Sekcji Eksploatacji w Olsztynie;
- dla Sekcji Eksploatacji w Ełku
Asortyment i ilości wg dołączonej specyfikacji dostaw , dołączono również karty standardu materiału, termin realizacji-21 dni od otrzymania zamówienia, dostawa jednorazowa na koszt sprzedającego.
Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego towaru na okres 18 miesięcy.Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wymagane certyfikaty i świadectwa - oznakowanie CE lub B, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, spełniających warunki właściwych norm dla dostarczonego towaru najpóźniej w dniu dostawy towaru.Emalie olejno-ftalowe, chlorokauczukowe, farby emulsyjne wewnętrzne i zewnętrzne muszą spełniać wymogi zgodnie z dołączonymi kartami standardu materiału wydanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Wypełnioną specyfikację dostaw należy złożyć elektronicznie na Platformie Zakupowej razem z ofertą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Narzędzia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się