Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, gazów medycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz.
2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem i załadunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się