Dostawę pralnico- wirówki do Żłobka nr 7 przy ul. Drukarskiej 9 we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-95/WZŻ/2015

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pralnico - wirówki do Żłobka nr 7 przy ul. Drukarskiej 9 we Wrocławiu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 2 - zestawienie kosztów zadania oraz załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

3. Wykonawca dołączy do dostaw dokumenty czyli :atesty, certyfikaty, Deklaracje CE, oraz karty gwarancyjne wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi obsługi oraz konserwacji sprzętu .

4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie pochodzący z ekspozycji i wystaw), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawne technicznie i spełniać warunki gwarancji.

5. Dostawa obejmuje montaż przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Żłobka lub osobę upoważnioną oraz uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.