Zakup nawozu polifoska N:P:K: 6:12:34 dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Swadzimiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : nawozu polifoska N:P:K: 6:12:34 workach big-bag po 500 kg w ilości 192 tony
- 96 ton należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4 62-080 Swadzim
- 96 ton należy dostarczyć do RGD Swadzim, Gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las.
Wykonawca zamówienia własnym transportem i na własny koszt z załadunkiem i rozładunkiem zobowiązany jest dostarczyć nawóz do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4 i do Gospodarstwa Złotniki ul. Słoneczna 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się