Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

Posiłki będą sporządzane i wydawane przez Wykonawcę w pomieszczeniach kuchennych Zespołu szkół Boniewo udostępnionych z wyposażeniem przez Wójta Gminy Boniewo, wskazanych przez Dyrektora szkoły.

Usługa będzie polegała na :
Przygotowaniu oraz wydaniu posiłków w następującej ilości :
1.zupa + pieczywo – 2 razy x w tygodniu szacunkowo dla 160 osób/ poniedziałek ,piątek/
2. zupa + drugie danie – 3 razy x w tygodniu szacunkowo dla 160 osób/ wtorek, środa, czwartek/
3. herbata słodka szacunkowo dla 200 osób

Pkt 1 i 2 Termin realizacji od 11.09.2017 do 20.06.2018 roku.

Pkt 3 szacunkowo dla 70 osób Termin realizacji rok szkolny od 11.09.2017do 20.06.2018roku.
- szacunkowo dla 130 osób Termin realizacji od 4 grudnia 2017roku zakończenie do 28 lutego 2018 roku .

Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób wydających posiłki w ramach zadania Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się