Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem wapna nawozowego jakościowo zgodnego z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ w 2017 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem wapna nawozowego jakościowo zgodnego z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 22-23 SIWZ ). Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, ul. Podzamcze 2, 39-320 Przecław, pow. Mielec.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-716 Orły, pow. Jarosław.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostawy wapna nawozowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu, Nowy Lubliniec 1A, 37-611 Cieszanów pow. Lubaczów.
Dostarczone wapno nawozowe winno być dopuszczone do obrotu w Polsce w 2017 roku.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw, wraz z rozładunkiem wapna nawozowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.