Dostawa odczynników chemicznych, enzymów, szkła i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016

» Opis zapytania

Dostawa odczynników chemicznych, enzymów, szkła i akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR/2016, o minimalnych wymaganych parametrach użytkowych i ilościowych określonych w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załączniki nr 2 do SIWZ. Dostawa zrealizowana będzie jednorazowo, lub, jeśli np. ze względów organizacyjnych czy logistycznych nie będzie to możliwe – etapami, w terminie określonym w Formularzy Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się