Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni.

» Opis zapytania

1. Informacje ogólne:
a) Zamówienie obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie : śniadania, obiadu, podwieczorku, dla
dzieci przedszkolnych w wieku 2,5 - 6 lat uczęszczających do przedszkola łącznie 180 dzieci, przy czym
liczba dzieci w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie. Zamawiający informuje, że wskazana
powyżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość dziennych posiłków może ulec
zmianie i wynikać będzie
z bieżących potrzeb zamawiającego i obecności dzieci w przedszkolu. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu zmniejszenia ilości posiłków, które są uzależnione od obecności dzieci w danym
dniu w przedszkolu. Zamówienie obejmuje przygotowanie trzech posiłków w godzinach : 8.00 śniadanie,
12.00 obiad, 14.00 podwieczorek dla dzieci przedszkolnych, wydawanie 5 x w tygodniu od poniedziałku do
piątku (z wyłączeniem przerw w dni wolne ) w okresie wakacyjnym (termin do uzgodnienia) oraz mycie
naczyń brudnych po wydaniu posiłków.
b) O zmianach ilości zamawianych na dany dzień posiłków Zamawiający będzie informował Wykonawcę
telefonicznie lub osobiście najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 14:00. Przy czym
Zamawiający zastrzega sobie możliwość telefonicznej zmiany ilości zamówionych wcześniej posiłków, do
godziny 07:30 w dniu następnym, o ile Wykonawca wyrazi zgodę na taką zmianę, z uwagi na to, że nie jest
możliwe podanie wyprzedzająco dokładnej liczby dzieci korzystających z posiłków w danym dniu.
W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca winien przygotować
w ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy, tzw. "suchy prowiant".
O planowanej wycieczce Zamawiający poinformuję Wykonawcę pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. Posiłki - powinny dostarczyć ok. 75% energii całodziennej racji pokarmowej,
a) śniadanie powinno dostarczyć ok. 25% energii całodziennej,
b) obiad powinien dostarczyć ok. 30% energii całodziennej,
c) podwieczorek powinien dostarczyć ok. 20% energii całodziennej,
d) zalecana ilość kalorii w wyżywieniu całodziennym ok. 1275,
e) zalecana ilość kalorii w wyżywieniu przedszkolnym ok. 1275.
Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości
odżywczych i smakowych potraw zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności oraz
przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami.
3. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:
a) muszą być ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych.
b) przy sporządzaniu posiłków muszą być przestrzegane i stosowane wymagania zdrowotne żywności oraz
wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914
z późn. zm.) jak również zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności
i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz
jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),
2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),
3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na
każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania
i magazynowania produktów,
4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami
dotyczącymi zawartości składników pokarmowych, zapewniając różnorodność diety, właściwy stan
dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetycznie przygotowane i podane).
c) posiłki powinny być sporządzane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej
i sanitarnej dla żywienia zbiorowego;
d) posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem norm żywieniowych o wysokiej wartości odżywczej,
przy zachowaniu wartości odżywczej minimum 1275 kcal.
e) przy układaniu jadłospisu należy unikać częstego powtarzania tych samych potraw, przy czym
niedopuszczalne jest powtórzenia tego samego dania w ciągu jednego tygodnia.
4. Wykonawca powinien przedstawić 3 jadłospisy rozpisane na dekady (1 dekada to 10 dni). W 1 dekadzie
jadłospis winien zawierać:
a) dzieci przedszkolne: wiek dzieci od 2.5 do 6 lat.
śniadanie:
- różnorodne zupy mleczne (np.: płatki kukurydziane, ryżowe, jęczmienne, suchary, biszkopty, płatki
owsiane, kasza manna, kasza kukurydziana, kasza jaglana, zacierka), do tego - kanapki (z pieczywa
mieszanego lub razowego) w zależności od rodzaju obiadu z jajkiem, dżemem, serem białym, żółtym,
topionym, wędliną (wysokiej jakości) oraz warzywami np: pomidorem, ogórkiem kiszonym lub świeżym,
sałatą, szczypiorkiem lub rzodkiewką,
- jajecznica,
- chude kiełbaski na gorąco (np.: biała, śląska, leszczyńskie, parówki o min. 90% mięsa),
- napoje (np.: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao).
Obiad: zupa i II danie:
- 4 posiłki mięsne z mięsa chudego (np.: 1 x udko z kurczaka, 1 x kotlet schabowy / schab, filet z indyka /,
1 x pierś z kurczaka/indyka, 1 x kotlet mielony / z karczku, filetu
z kurczaka/indyka, szynki b/k/ lub gulasz / z szynki b/k, łopatki b/k, filetu z kurczaka/indyka),
- 2 posiłki pół-mięsne,
- 2 posiłki bezmięsne-jarskie,
- 2 posiłki - ryba (np.: filet z mintaja, paluszki rybne, kotlety rybne),
- kompot;
Podwieczorek
- bułka słodka (jagodzianka, z budyniem, serem, makiem, jabłkiem, marmoladą), ciasta, desery owocowe,
serki, jogurty, koktajle owocowe, soki owocowe (pomarańczowy, bananowy, multiwitamina, jabłkowy,
karotka), owoce lub warzywa (min. waga owocu lub warzywa to 100g/osobę), kanapki np. z pasztetem,
pieczenią itp. kremem czekoladowym, jajkiem, pomidorem i innymi warzywami.
Jadłospis winien być podpisany przez dietetyka.
Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych i zobowiązuje się do minimalnego
zastosowania produktów przetworzonych na poczet innych. Do przygotowywania posiłków należy używać
produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w
źródłach działających zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku dań mięsnych należy unikać mięsa przetworzonego (mielone)
na rzecz całych sztuk mięsa. W przypadku podawania dzieciom kanapek należy dołączyć do nich warzywa
pokrojone - położone na kanapki lub umieszczone osobno, aby każde dziecko miało możliwość
skorzystania z takiej opcji. Codziennie w ramach posiłku dla dzieci musi się znaleźć świeża zielenina (natka
pietruszki, koperek, szczypiorek) krojone na miejscu w kuchni zamawiającego. Zamawiający zakazuje
stosowania: produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i
zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia. Poszczególne posiłki będą przygotowywane na bazie
sporządzonych przez Wykonawcę jadłospisów dekadowych o których mowa w pkt. 4 niniejszego
zamówienia.
5. Ustala się gramaturę posiłków dla dzieci.
Pierwszy jadłospis, na pierwsze 10 dni świadczenia usług Wykonawca dostarcza przed podpisaniem
umowy, następne jadłospisy Wykonawca ma obowiązek dostarczania na następny tydzień, najdalej w
piątek, a jeżeli jest on dniem ustawowo wolnym od pracy,
w dniu poprzedzającym wolny dzień Dyrektorowi Przedszkola. W jadłospisie bezwzględnie musi być
podana wartość odżywcza w kcal poszczególnych posiłków. Zmiana jadłospisu może być dokonana
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora przedszkola. Jadłospis musi być podpisany
przez osobę, po stronie Wykonawcy, mającą do tego stosowne przygotowanie zawodowe.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien:
1) posiadać zapasy żywności niezbędne do wykonywania posiłków na dany dzień,
2) porcjować i wydawać posiłki, myć i wyparzać naczynia (koszt środków dopuszczonych do użytku
przez Państwowy Zakład Higieny czystości ponosi Wykonawca) ,
3) sprzątać pomieszczenia bloków żywieniowych tj. kuchnię oraz odbierać resztki żywieniowe (koszt
środków czystości dopuszczonych do użytku przez Państwowy Zakład Higieny ponosi Wykonawca),
Wykonawca może na terenie kuchni przedszkola świadczyć usługi na rzecz innych odbiorców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się