Usługa hotelowa

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 30 dni po wykonaniu usługi oraz wystawieniu usługi)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się