Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV 55243000-5 - Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części: część I: Zorganizowanie na terenie powiatu gorlickiego stacjonarnych form wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze; część II: Zorganizowanie na terenie powiatu nowotarskiego stacjonarnych form wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze; część III: Zorganizowanie na terenie powiatu tatrzańskiego stacjonarnych form wypoczynku dla 140 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w postaci 14-dniowych krajowych turnusów wypoczynkowych w miejscowościach zapewniających odpowiednie warunki zdrowotno-klimatyczne, bezpieczeństwa i opiekuńczo-wychowawcze. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową tylko na jedną część zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się