sprzedaż i dostarczenie kuchenek mikrofalowych wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem we wskazanych miejscach w siedzibie Zamawiającego, w ramach wyposażenia budynku CeNT I. Nr postępowania CeNT/ZP/23/2014

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z umową o dofinansowanie UDA-POIS.13.01-016/08-00 z dnia 08.07.2009 r. z późn. zm. (działanie 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie kuchenek mikrofalowych wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem we wskazanych miejscach w siedzibie Zamawiającego, w ramach wyposażenia budynku CeNT I.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.uw.edu.pl.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2014 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.