Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego i zakładów naukowych MIR-PIB w podziale na zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego: roztwory standardowe, bufory, płyny,testy, chlorki, wodorotlenki, kwas siarkowy, igły, strzykawki, pipety, szalki Petriego, butelki, zlewki kolby. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań. Dla zadań od 1-5 przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na podstawie składanych zamówień cząstkowych. Dla zadań 6-9 dostawa będzie jednorazowa w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się