Dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.
2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy).
3. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo.
4. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
a) Część nr 1 zamówienia – Dostawa nawozu wieloskładnikowego 8%N, 20%P2O5, 30% K2O, 5% SO3;
b) Część nr 2 zamówienia - Dostawa kredy nawozowej granulowanej CaCO3;
5. Zamawiający dopuszcza nawozy równoważne. Przedmiot równoważny w zakresie nawozu powinien spełniać parametry nawozów wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. Wykonawca musi w ofercie przedstawić dokument potwierdzający parametry jakościowe. Przedmiot równoważny w zakresie nawozów powinien spełniać parametry nawozów wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym.
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby oferowane nawozy były najwyższej jakości i spełniały wszelkie obowiązujące normy oraz posiadały wymagane certyfikaty.
b) Opakowanie big-bag 500 kg.
c) Nawozy granulowane nie mogą być zamoczone lub zbrylone na skutek złego składowania.
d) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego- Kołuda Wielka dostawa od 7:30-14:00 od poniedziałku do piątku.
e) Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury,
f) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.