Dostawa wapna nawozowego typu 05

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) wraz z rozładunkiem wapna nawozowego TYP 05 luz. Postępowanie podzielone jest na dwa zadania.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy Dostawy 170 ton wapna nawozowego TYP 05 luz lub nawozu równoważnego dla SDOO w Pawłowicach o parametrach:
Minimalny skład procentowy: 45% Ca O + Mg O ( w tym minimum 15% Mg O )
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy Dostawy 60 ton wapna nawozowego TYP 05 luz lub nawozu równoważnego dla ZDOO w Kochcicach o parametrach:
Minimalny skład procentowy: 45% Ca O + Mg O ( w tym minimum 15% Mg O )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 25
Pawłowice 44180
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
ul. Wiejska 25
Pawłowice 44180
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się