CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO W BRZESKU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stołówkowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla pacjentów Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja wraz
z odpowiednimi dietami) o wartości kalorycznej nie mniej niż 2000 kcal.
Przedmiot zamówienia będzie przygotowywany dla: 63 pacjentów.
Ogółem szacunkowa ilość osobodni będzie wynosiła 45 990.
Posiłki przygotowywane będą zgodnie z następującymi wymaganiami:

1. Artykuły spożywcze przeznaczone do produkcji posiłków muszą posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia oraz dołączony skład surowcowy, jak również powinny być urozmaicone w warzywa i owoce zgodne z gramaturą posiłku i jego sezonowością.
2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pobierania i przechowywania próbek żywności, które zostały przygotowane przez Wykonawcę
3. Zamawiający wymaga przedstawienia w pierwszym tygodniu każdego miesiąca jadłospisów zgodnych z zestawieniem gramowym posiłku na każdy dzień na okres 28 dni w celu zlikwidowania monotonności przygotowywanych posiłków.
4. Zakres diet dostosowany do wymagań Zamawiającego i zgodny z obowiązującymi normami jak również dostosowany do potrzeb pacjentów w zależności od ich stanu zdrowia zgodny z obowiązującymi normami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez Wykonawcę kilka razy
w miesiącu wody mineralnej oraz produktów poza wyznaczona dietą, a wskazanymi przez dietetyka odpowiedzialnego za diety u Zamawiającego.
6. Ilość dzienna zamawianych posiłków będzie ustalana z jednodniowym wyprzedzeniem
do godz. 7:30 w zależności od obłożenia oddziału. Zapotrzebowanie na sobotę, niedzielę i poniedziałek składane będzie w piątek do godz. 8:00.
7. Posiłki będą odbierane:
- śniadanie – w godzinach od 7:00 do 7:30
- obiad i kolacja – w godzinach od 11:15 do 11:45
Odbiór posiłków będzie następował na podstawie pisemnego zestawienia gramowego na każdy dzień dostawy.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania środka transportu spełniającego wymogi sanitarno – epidemiologiczne, dostosowanym wyłącznie do przewożenia żywności
i artykułów spożywczych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przetransportowania posiłków przez osoby zatrudniane przez Wykonawcę, które są
w stanie dostarczyć termosy z żywnością do siedziby Zamawiającego czyli do kuchenek oddziałowych Zakładu bez zaangażowania w przewożenie żywności pracowników Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich termosów i pojemników do przewożenia żywności zabezpieczonych przed uszkodzeniem, zabrudzeniem. Żywność powinna być dostarczona w odpowiedniej temperaturze i nadająca się do bezpośredniego spożycia.
10. Żywność przewożona będzie w termosach i pojemnikach zgodnych z systemem HACCP. Zamawiający wymaga termosów do przewożenia żywności w podwójnej ilości na każdy z Oddziałów (ZOL i Hospicjum), które będą własnością Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się