Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dowóz oraz wydawanie posiłków dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Szczucin

» Opis zapytania

a) Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczucinie a także przygotowywanie i dowóz posiłków do:
- Szkoły Podstawowej w Borkach,
- Szkoły Podstawowej w Zabrniu,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce - zajęcia odbywaj się w miejscowości: Skrzynka nr 146 oraz Radwan nr 184.
b) Usługa obejmuje przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednego gorącego posiłku dziennie (tj: 2 razy w tygodniu zupa + pieczywo, 3 razy w tygodniu drugie danie + kompot - dla ucznia). Wykonawca opracowuje jadłospis uwzględniający normy żywieniowe, kaloryczność posiłków dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedkłada zamawiającemu, jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w okresie kolejnych następujących po sobie 5 dni tygodnia.
Szczegółowy, tygodniowy jadłospis Wykonawca przedkłada Dyrektorom z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Potrawy powinny spełniać warunki jakościowe: być przygotowane z surowców wysokiej jakości świeżych, naturalnych, mało przetworzonych. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 650 kcal. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno- sanitarnych. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (drugi posiłek dziennie (około 10 na dzień) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrzynce).
c) Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu jadłospisy z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych ciepłych posiłków. Wszystkie posiłki winny być przygotowywane z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1154)
d) Dożywianie obejmie około 275 dzieci opłacanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie. Warunek – należy stworzyć możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów, około 120.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się