Prztarg nieograniczony na usługę dostarczania przygotowanych całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały szpitalne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Sporządzenie w czasie 24 miesięcy trwania umowy, około 57.142 posiłków całodziennych w kuchni Wykonawcy. Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać się powinno zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r (Dz.U. z 2010r nr 136, poz. 914 z późn. zm.), zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz normami HACCP.
b) Dostarczenie przez Wykonawcę przygotowanych posiłków całodziennych, własnym transportem, na swój koszt, samochodem przystosowanym do przewozu żywności posiadającym pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
c) Dystrybucja w poszczególne oddziały szpitalne, (tzw. do łóżka pacjenta) przygotowanych posiłków całodziennych.
d) Odbiór brudnych naczyń, sztućców, pojemników, itp. po posiłkach oraz utylizacja resztek pokarmowych.
e) Zmywanie naczyń po posiłkach.
2. Szczegółowe wymagania i warunki Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Część IV SIWZ – Wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się