Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach. 2.Żywienie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Z przygotowania i dostawy obiadów wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej, przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne od nauki określone przez Dyrekcję ZSP. 3.Dostawa obiadów będzie następować w ilościach wynikających z codziennych zamówień składanych przez Dyrektora placówki. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się