Organizacja wypoczynku letniego – dwóch kolonii w formie 11- dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do Zakopanego w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
1) Nazwa zamówienia: organizacja wypoczynku letniego – dwóch kolonii w formie
11- dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do Zakopanego
w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2) Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części z czego każda kolonia stanowi odrębną część tj.:
a) Część nr 1: Organizacja wypoczynku letniego – kolonii w formie 11- dniowego turnusu (10 noclegów) dla max. 44 - osobowej grupy w wieku od 7 do 11 lat do Zakopanego
w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
b) Część nr 2: Organizacja wypoczynku letniego – kolonii w formie 11- dniowego turnusu (10 noclegów) dla max 53 - osobowej grupy w wieku od 12 do 15 lat do Zakopanego
w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - odpowiednio do części. Ww. załączniki stanowią integralną część SIWZ oraz przyszłej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się