Świadczenie usług żywienia dzieci i młodzieży

» Opis zapytania

Przygotowywanie 5 pełnych posiłków dla dzieci i młodzieży, uwzględniając podstawowe składniki i produkty spożywcze wysokiej jakości, stosowane w żywieniu, zgodnie ze zgłoszoną dietą, zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie higieny osobistej personelu Wykonawcy, warunków przygotowywania posiłków i podawania dzieciom oraz zgodnie
z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wsad do kotła na jedną osobę musi wynosić 11,00 zł na osobodzień.
W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje wydanie ok.: 11 000 śniadań, 11 000 II śniadań, 11 000 obiadów, 11 000 podwieczorków, 11 000 kolacji. Okres w którym realizowane będzie zamówienie: 01.09.2017 roku do 30.06.2018 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.06.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się