Sukcesywna dostawa gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/55/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa gazów medycznych w butlach przez okres 36 miesięcy dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i nr 6 do siwz

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.05.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się