Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy” w 2017 roku.

» Opis zapytania

dostawa spoiwa mineralno-cementowe do wykonywania tam i korków przeciwwybuchowych
w ilości 870 ton o następujących parametrach (dla proporcji wagowej wody (w) do spoiwa (s) wynoszącej w/s = 1:1):
1. Docelowa wytrzymałość na ściskanie (RC) powinna być większa od 10,0 MPa
(Rc > 10,0MPa),
2. Odporność konstrukcji tamy o grubości nie większej niż 3m (po upływie 24 godzin od momentu zatłoczenia spoiwa) na ciśnienie fali uderzeniowej o wartości 1 MPa,
3. Wydajność z 1 tony powyżej 1,25 m3

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się