Dostawa artykułów chemicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemicznych w zakresie 7 zadań: Zadanie 1 – Oleje smarowe i środki smarowe. Zadanie 2 – Różne produkty chemiczne. Zadanie 3 – Środki czyszczące i polerujące. Zadanie 4 – Produkty antykorozyjne. Zadanie 5 – Substancje uszczelniające. Zadanie 6 – Płyny gaśnicze. Zadanie 7 - Pasty. Rodzaj (asortyment), opis oraz ilość zamawianych produktów określają formularze cenowe - załączniki nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się