przetarg nieograniczony na wynajem sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługi hotelarskie i gastronomiczne na potrzeby organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy szkoleń dla pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowych Urzędów Pracy, z podziałem na trzy zadania.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, usługi hotelarskie
i gastronomiczne dla uczestników szkoleń, z podziałem na trzy zadania. Szkolenia odbędą się na terenie województwa dolnośląskiego w miastach Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy.
1)Uczestnikami szkoleń będą pracownicy zatrudnieni w wojewódzkim oraz powiatowych urzędach pracy woj. dolnośląskiego. Szkolenia prowadzone będą przez trenerów przygotowanych przez MRPiPS do prowadzenia szkoleń w tym zakresie, zatrudnionych przez Zamawiającego w CIiPKZ .
2)Wszystkie wymienione wyżej usługi powinny być świadczone w jednym obiekcie (budynku lub zespole budynków) tj. w hotelu posiadającym decyzję kategoryzacyjną na hotel minimum dwugwiazdkowy wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub w obiekcie konferencyjno-szkoleniowym spełniającym standardy co najmniej hotelu dwugwiazdkowego, z wyłączeniem szkoleń jednodniowych, które przeprowadzane będą w CIiPKZ DWUP we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy (dla każdego zadania odpowiednio).
3)Zamawiający wymaga stałej obecności przedstawiciela/rezydenta Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za sprawną organizację wszystkich zamawianych usług, z wyłączeniem szkoleń jednodniowych.
4)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ogólnej liczby osób uczestniczących
w poszczególnych szkoleniach dwu i trzydniowych i korzystających z poszczególnych usług maksymalnie o 5 osób.
5)Ostateczna liczba osób uczestniczących w szkoleniu oraz korzystających z usługi hotelarskiej i gastronomicznej będzie podana Wykonawcy drogą e-mailową oraz potwierdzona telefonicznie na 4 dni przed planowanym terminem realizacji usługi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się