Usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (Nr sprawy: 22/ZP/2017)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska (nocleg ze śniadaniem) na potrzeby organizacji szkoleń dla MŚP w m. Łódź w związku z realizacją projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Pakiety: Planowane terminy realizacji zamówienia obejmują okres od dnia 09 czerwca 2017 r. do dnia 16 lipca 2017 r., z czego: A/ dla Pakietu nr 1 (zjazd I) realizacja usługi planowana jest w terminie od dnia 09 czerwca 2017 r. do dnia 11 czerwca 2017 r. B/dla Pakietu nr 2 (zjazd II) realizacja usługi planowana jest w terminie od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 25 czerwca 2017 r. C/dla Pakietu nr 3 (zjazd III) realizacja usługi planowana jest w terminie od dnia 07 lipca 2017r. do dnia 09 lipca 2017r. D/dla Pakietu nr 4 (zjazd IV) realizacja usługi planowana jest w terminie od dnia 14 lipca 2017r. do dnia 16 lipca 2017r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla Pakietu nr 1, 2, 3, 4 zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.05.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się