Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat nad Morzem Bałtyckim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie kolonii letnich z programem informacyjno – edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat (urodzonych w latach 2003- 2009) na 14 dniowym turnusie dla minimum 40 maksimum 50 osób.
Wypoczynek ma być zorganizowany nad Morzem Bałtyckim w miejscowości położonej w województwie zachodniopomorskim w bezpośredniej bliskości morza, czystej ekologicznie okolicy o korzystnym klimacie.
Zadaniem wykonawcy jest organizacja kolonii letnich z programem informacyjno – edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim w miejscowości położonej w województwie zachodniopomorskim w bezpośredniej bliskości morza, czystej ekologicznie okolicy o korzystnym klimacie dla planowanej ilości dzieci wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zapewnienie dojazdu z Olkusza do miejsca wypoczynku i z powrotem uczestników kolonii.
W ramach kolonii Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu profilaktyki alkoholowej określonego w załączniku nr 1 do SIWZ oraz złożenia pisemnego sprawozdania Zamawiającemu z realizacji tego programu po zakończeniu kolonii.
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania wypoczynku na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji kolonii w kilku turnusach (maksymalnie w dwóch). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się