Zakup i dostawy tlenu medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika kriogenicznego, podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii wraz z dzierżawą zbiorników do transportu i przechowywania dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) zakup i dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii wraz ze zbiornikami do ich transportu i przechowywania, na miejsce przeznaczenia -Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) montaż i dzierżawa zbiornika kriogenicznego w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
c) przeglądy i serwis dzierżawionego zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego oraz instalacji towarzyszącej (telemonitoring)
d) szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala ( w liczbie 5 osób) w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z instalacja towarzysząca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Dane ilościowe zapotrzebowanego asortymentu oraz rodzaje zbiorników, w których będą dostarczane i przechowywane gazy zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca powinien dokładnie wypełnić odpowiednie rubryki przedmiotowego załącznika.

Gazy medyczne: tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla służą do procesu terapii pacjentów jako lek, a każdorazowa dostawa musi odpowiadać wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu w lecznictwie i posiadać instrukcję zastosowania w formie ulotki w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się