Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych, ciekłego azotu i helu oraz suchego lodu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych, ciekłego azotu i helu oraz suchego lodu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Część 1 - Sukcesywna dostawa gazów do butli własnych Zamawiającego i dzierżawionych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2a. do SIWZ

Część 2 - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika dla Pracowni Spektroskopii Molekularnej Wydziału Chemii
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2b. do SIWZ

Część 3 - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników dla Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2c. do SIWZ

Część 4 - Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2d. do SIWZ

Część 5 - Sukcesywna dostawa ciekłego helu dla Pracowni Spektroskopii Molekularnej Wydziału Chemii.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2e. do SIWZ

Część 6 - Sukcesywna dostawa suchego lodu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku Nr 2f. do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.06.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się