Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w dwóch terminach czterotygodniowych staży zagranicznych dla uczniów oraz tygodniowego stażu dla kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Piaskach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie staży zagranicznych dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Piaskach, podzielonych na następujące grupy: I termin – 4.06 – 10.06.2017 – 9 nauczycieli; II termin – 25.06 – 22.07.2017 – 15 uczniów (12 w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 w zawodzie technik usług fryzjerskich) + 1 opiekun; III termin – 13.05 – 09.06.2018 – 25 uczniów (technik i mechanik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, sprzedawca – ostateczna liczba uczniów w danym zawodzie będzie określona co najmniej miesiąc przed wyjazdem grupy) + 2 opiekunów. 2. Miejsce i rodzaj obiektu, w którym zostaną zakwaterowani uczestnicy wyjazdu 1)Pensjonat/hotel ma być usytuowany w Niemczech, na bezpiecznym terenie, w odległości nie większej niż 20 km od miejsca odbywania staży.Uwaga - nazwę obiektu, adres, numer telefonu i jego stronę www (jeżeli posiada) należy podać w ofercie. 2)Ośrodek powinien posiadać: a) pokoje maksymalnie 5 osobowe z dostępem do łazienki z ciepłą wodą, b)sprzęt TV i DVD, dostęp do sieci Wi-Fi . 3)Ośrodek powinien być nowoczesny, czysty, wyposażony w sprawne urządzenia sanitarne i techniczne. 3. Miejsce i rodzaj zakładu pracy, w którym odbędą się staże. 1)Uczniowie. a)Zakłady pracy umożliwiające staże uczniom mają w sposób legalny oferować zatrudnienie, b)Pracodawcy mają umożliwić uczniom uzyskanie dokumentu Europass – Mobilność, c)Uczniowie mają wykonywać w zakładach pracy WYŁĄCZNIE czynności związane z charakterem ich specjalizacji, zgodnie z programem staży, d)Pracodawcy mają zapewnić półgodzinną przerwę na lunch. 2)Nauczyciele. a) Zakłady pracy umożliwiające staże nauczycielom mają w sposób legalny oferować odbycie stażu. b)Pracodawcy mają umożliwić nauczycielom uzyskanie dokumentu Europass – Mobilność. c)Nauczyciele mają wykonywać w placówkach edukacyjnych WYŁĄCZNIE czynności związane z obserwacją zajęć nauczycieli-mentorów według ich specjalizacji (nauczanych przez nich przedmiotów zawodowych), zgodnie z programem staży. 4. Program wyjazdu. 1) Uczniowie. a)Program powinien uwzględniać zawodoznawczy charakter wyjazdu. Należy w nim zapewnić realizację 4 tygodni staży w zakładach pracy. b)W programie wyjazdu należy uwzględnić: - cztery 5-dniowe tygodnie staży zawodowych w zakładach pracy,- czas trwania wyjazdu - 4 pełne tygodnie. 2)Nauczyciele. a) Program powinien uwzględniać zawodoznawczy charakter wyjazdu. Należy w nim zapewnić realizację 5 dni stażu typu ‘job’shadowing’ w zakładach pracy. b)W programie wyjazdu należy uwzględnić:- pięć 4-godzinnych dni staży zawodowych w zakładach pracy, dla każdego nauczyciela zgodnie z nauczanym przez niego przedmiotem zawodowym, - czas trwania stażu – 5 dni stażu, nocleg przed rozpoczęciem i po zakończeniu stażu. 5.Świadczenia dla każdego z uczestników wyjazdu: 1)Transport: a)zapewnienie każdemu uczestnikowi stażu oraz opiekunom grupy biletów komunikacji publicznej w mieście docelowym na cały czas pobytu na stażu; 2)Noclegi, miejsca noclegów muszą spełniać następujące warunki: a)pokoje dla uczniów maksymalnie 5 osobowe z dostępem do łazienek oraz WC, łazienki zaopatrzone w natryski z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń, b)opiekunowie i nauczyciele – pokoje maksymalnie 2 osobowe z łazienką, c)rozmieszczenie pokoi uczniów i opiekuna powinno umożliwić sprawowanie nadzoru nad młodzieżą. 3)Pełne wyżywienie każdego dnia - śniadania, lunch packet, obiadokolacje, bezpłatne napoje do posiłków.
Uwaga: należy uwzględnić zróżnicowane menu, w tym kuchnię regionalną, i zwiększone zapotrzebowanie kaloryczne uczestników uzasadnione wiekiem. 4)Dokument Europass – Mobilność dla każdego uczestnika, który ukończy staż z oceną pozytywną, wydany przez Krajowe Centrum Europass, 5)Możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego i Internetu bez dodatkowych opłat, 6)Zapewnienie w trakcie trwania staży opieki osoby mówiącej biegle w języku polskim i niemieckim; zadaniem tej osoby ma być pomoc organizacyjna i interwencyjna w kontaktach z osobami niemieckojęzycznymi (rozwiązywanie konfliktów, udzielanie pomocy medycznej i prawnej itp.), 7)Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez trzy doby dla dwóch osób kontrolujących realizację programu stażu grupy uczniów w terminie II i ponownie w terminie III.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się