Sukcesywna dostaw odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego PWr

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy – zestawienie, minimalne wymagania, jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia - znajduje się w zał.nr 4 do SIWZ oraz szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.1. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów na własny koszt i własnym transportem. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego – jednostki organizacyjne Wydziału Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowane na terenie Wrocławia, każdorazowo określone w zamówieniu. c.d II.9)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się